Wydział Prewencji - KMP Kielce

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydziałem kieruje:

Naczelnik - podinsp. Aneta Litwin

W skład Wydziału, wchodzą następujące Komórki i Zespoły:


Zespół Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych
Zespół - Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Nieletnich i Patologii

Zespół Organizacji Służby


Głównym zadaniem Wydziału jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i mienia na terenie Kielc i powiatu, a także działalność profilaktyczna mająca na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom.

Kontakt:

adres,telefony, fax, e - mail:

Wydział Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Kielcach

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

Naczelnik - 041 349 33 31

sekretariat -041 349 33 30

fax: 041 349 33 35

PDOZ - 041 349 33 84

Zespół Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych - od 041 349 33 36 do 041 349 3339;

041 349 33 46;     041 349 3347

Jednoosobowe Stanowisko ds Nieletnich i Patologii 041 349 33 49

Zespół Organizacji Służby  41 349 33 52, 41 349 33 53

fax: 41 349 33 55

prewencja.kmp@ki.policja.gov.pl