Komisariat II Kielce - Komisariat II Kielce - KMP Kielce

Komisariat II Kielce

Komisariat II Kielce

Komisariatem kieruje:

Komendant - mł. insp. Krzysztof Obarski,

  Zastępca Komendanta - nadkom. Grzegorz Wira

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem:

  1. osiedla: Czarnów, Herby, Jagiellońskie, Pod Dalnią, Ślichowice I i II, Podkarczówka, Białogon.
  2. centra handlowe: Makro, Galeria Świętokrzyska

Kontakty:

adres, telefony, fax, e - mail

Komisariat Policji II

ul. Kołłątaja 4, 25 - 716 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 31 50

dyżurny - 041 349 31 60 (czynny całą dobę)

Komendant - 041 349 31 51

Z - ca Komendanta - 041 349 31 52

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 041 349 31 80

Naczelnik Wydziału Prewencji - 041 349 31 90

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 041 349 31 93

fax: 041 349 31 55

komisariat2.kielce@ki.policja.gov.pl

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15. 30