Komisariat Chęciny - KMP Kielce

Komisariat Chęciny

Komisariat Chęciny

Komisariatem kieruje:

Komendant - kom. Łukasz Sarna

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem rejon 3 gmin: Chęciny, Piekoszów i Sitkówka - Nowiny.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji

ul. Radkowska 29, 26 - 060 Chęciny

telefon:

sekretariat: 41 349 36 83

fax:

41 349 37 83

checiny@ki.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Gminy Piekoszów znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Czarnowskiej 59 czynny w każdą środę w godz. 14.00-17.00 oraz piątek w godz. 8.00-12.00.

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy wtorek
 w godz. 12.00 - 13.00

 


 

Posterunek Policji w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 30, 26-052 Nowiny

czynny w godz. 6.00-22.00

 

Kierownik Posterunku Policji w Nowinach

asp. Paweł Góźdź

Kontakt:

41  349 36 96

nowiny@ki.policja.gov.pl

 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Nowinach pełnią dyżury:

- w każdą środę, w godz. 12.00 - 14.00

 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 41 349 33 10, 41 349 33 11, 41 349 33 12

- Komisariat Policji w Chęcinach

tel. 41 349 36 83

lub operator alarmowy

tel. 997, 112